Izdevums sastāv no divām daļām – faksimilizdevuma agrajā jaunaugšvācu valodā un tulkojuma, zinātniskajiem komentāriem latviešu valodā 175. lapaspušu apjomā, ar komentāru kopsavilkumiem vācu, angļu un krievu valodā. Izdevējs: Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts. Faksimils iespiests SIA „Dardedze hologrāfija”, faksimils iesiets SIA „Radošā poligrāfija”, faksimila ādas vāku iesējums: Linda Jēkabsone (iegādājama grāmata kartona vākos). Tulkojums un zinātniskie komentāri iespiesti SIA „Jelgavas tipogrāfija”.

Cena 30.00 euro. Grāmatu var iegādāties klātienē muzejrezervāta Apmeklētāju centrā vai ar sūtījumu (Omniva) - tādā gadījumā lūgums rakstīt pieprasījumu uz e-pastu: pasts@turaida-muzejs.lv

Faksimilizdevuma tulkojuma un zinātnisko komentāru daļa:

Oriģinālā teksta tulkojums no agrās jaunaugšvācu valodas Valda Kvaskova, zinātniskais redaktors Dainis Bruģis, mākslinieciskais redaktors Valdis Villerušs, māksliniece Inese Hofmane, datorapstrāde Dairis Hofmanis, literārā redaktore Ieva Jansone, korektore Ieva Zarakovska.

Zinātnisko komentāru autori: Valda Kvaskova „1593. gada Rīgas rātes un apģērbu nolikums jeb greznības noliegums”, Valdis Villerušs „Turaidas muzejrezervātā glabātais kāzu un apģērbu nolikuma 1593. gada izdevums”, Valda Kvaskova „Svētku un apģērbu nolikumi 16. un 17. gadsimtā”, Ina Līne „Turīga pilsētnieka un muižnieka tērps Latvijā 16. gadsimta otrajā pusē – fakti un hipotēzes”.

Izmantoti attēli no Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Valsts vēstures arhīva, Rīgas Doma, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Rundāles pils muzeja krājuma. Fotogrāfi: Dainis Bruģis, Reinis Hofmanis, Vitolds Mašnovskis.

Grāmatas atvērums un titullapa

Grāmatas atvērums un titullapa

Grāmata „Karaļa pilsētas Rīgas – Vidzemē – godātās rātes atjaunotais kāzu un apģērbu nolikums”, kas iespiesta pirmā Rīgas grāmatiespiedēja Nikolausa Mollīna (ap 1550/1555 – 1623) tipogrāfijā Rīgā 1593. gadā un pašlaik glabājas Turaidas muzejrezervāta krājumā, ir vienlīdz unikāls izdevums gan Latvijas grāmatniecības, gan kultūrvēstures aspektā. Izdevuma nosaukums nav atrodams nevienas publiskas bibliotēkas vai grāmatu kolekcijas katalogā, tāpēc iespējams, ka Turaidas muzejrezervātā esošā grāmata ir vienīgais patlaban zināmais šā izdevuma eksemplārs pasaulē. Grāmata ir ārkārtīgi vērtīga jau kā lieliski saglabājies pirmā Rīgas tipogrāfa un viņa palīgu (iespiedēju, grāmatsējēju) meistardarbs, taču vēl nozīmīgāks šķiet grāmatas saturs, kurā iemiesoti sava laika priekšstati par pareizi veidotas sabiedrības uzbūvi un kārtu attiecībām, kā arī ietverts bagāts faktu materiāls par 16. gadsimta beigu sadzīves kultūru.