“Pilniejga Gromota lyugszonu…” latgaliešu valodā, tumšas ādas iesējumā, ar krustu klišejas spiedumā uz vāka. (TMR plg9784)  Latvijas Nacionālās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe Ināra Buce nosaukumu formulējusi pēc līdzīga satura grāmatām.

Citās Latvijas grāmatu glabātavās šī grāmata nav pieejama. Tā kā trūkst pilnīgas titullapas, tad arī izdošanas laiks ir noteikts aptuveni – pirms 1935. gada. Līdz šim nav atrasts neviens cits šīs grāmatas eksemplārs. Šis izdevuma eksemplārs ir diezgan sliktā stāvoklī, taču šādā digitalizētā veidā tas ir pieejams jebkuram pētniekam un interesantam.

Izdevuma apraksts pieejams katalogā “Bībeles, dziesmu un sprediķu grāmatas Turaidas muzejrezervāta krājumā” (110. lpp.) - https://e.turaida-muzejs.lv/book/bibeles-dziesmu-un-sprediku-gramatas-turaidas-muzejrezervata-krajuma/read