Katalogs "Turaidas pils 13.-18. gadsimta dzelzs būvkalumi”. Rīga: izdevniecība Zinātne, 2017. – 183. lpp. Sastādītāja Ieva Ose. Priekšvārds – Anna Jurkāne. IBSN 978-9934-549-33-5

Cena 7.00 euro. Grāmatu var iegādāties klātienē muzejrezervāta Apmeklētāju centrā vai ar sūtījumu (Omniva) - tādā gadījumā lūgums rakstīt pieprasījumu uz e-pastu: pasts@turaida-muzejs.lv

Turaidas muzejrezervāta izdotajā katalogā informācija publicēta latviešu un angļu valodā. Izdevums sastāv no ievada, diviem rakstiem – “Dzelzs apstrāde un būvkalumi Latvijas teritorijā 13.-18.gs.”, “Turaidas pils kalēji un dzelzs būvkalumi”, Turaidas pils 13.-18.gadsimta dzelzs būvkalumu kataloga ar priekšmetu attēliem un anotācijām, speciālo terminu vārdnīcas un avotu un literatūras saraksta.

Turaidas muzejrezervāts izdevis jau sesto katalogu tematiskajā sērijā, kurā kopš 2012. gada tiek publicētas arheoloģiskās kolekcijas senlietas. Izdevums veltīts 13.-18. gadsimta dzelzs būvkalumiem jeb būvdetaļām. Starp tām minami no dzelzs kalti celtņu enkuri, stieņi, logu restes, durvju un logu vērtņu apkalumi – viras, vēja stieņi, rokturi, slēdzenes, naglas un citas detaļas, ar kuriem sastiprināja koka un mūra ēku sienas, nodrošināja logu un durvju vēršanos, palielināja to izturību un vienlaikus rotāja gludās, vienmuļās virsmas. Visi Turaidas dzelzs būvkalumu paraugi iegūti 1976.–2000. gadā profesora Jāņa Graudoņa vadībā pilsdrupās notikušajos izrakumos.

Jaunā izdevuma pirmā daļa lasītāju īsi iepazīstina ar dzelzs apstrādi un būvkalumu pielietojumu viduslaiku Livonijā, kā arī raksturo dažādas dzelzs būvdetaļu grupas. Kataloga attēli parāda Turaidas pilī atrastu 200 raksturīgu senlietu fotogrāfijas, kas papildinātas ar īsiem aprakstiem. Senākās rakstītās ziņas par Turaidas pils dzelzs būvkalumiem saglabājušās no 16. gadsimta beigām, kad poļu valdīšana laikā veikta ēku revīzija.

Divdesmit piecās arheoloģisko izrakumu sezonās Turaidas pilsdrupās tika atrasts vairāk nekā 4000 senlietu – no akmens, keramikas, stikla, melnā vai krāsainā metāla gatavoti priekšmeti vai to fragmenti. Apmēram ceturtā daļa no tiem bija dzelzs priekšmeti, lielākoties būvdetaļas. Daļu arheologi atpazina uzreiz – pēc atradumu formas bija skaidrs, ka no zemes izceltas masīvas durvju viras, resni logu restu stieņi, smalki logu vērtņu stūru apkalumi, dažādu formu slēdzenes un atslēgas, kā arī neskaitāmas naglas – īsas un garas, resnas un tievas, lielām un mazām galvām. Vēl daļa no atradumiem tika izprasta tikai nesen, kad notika kataloga sastādīšana, bet atsevišķu fragmentāru priekšmetu kādreizējais izmantošanas veids vēl arvien nav noskaidrots.

Turaidas pils dzelzs būvkalumu katalogā attēlotās senās būvdetaļas būs vērtīgs izziņas avots gan akadēmiskajā, gan muzeju pētniecībā, gan kā palīglīdzeklis vēstures programmas apgūšanai augstskolās un vispārizglītojošajās skolās. 

Saturs

Priekšvārds. Anna Jurkāne
Ievads
DZELZS APSTRĀDE UN BŪVKALUMI LATVIJAS TERITORIJĀ 13.-18. GS.
Avotu un literatūras apskats
Dažas ziņas par dzelzs ieguvi un kalēja amatu Latvijas teritorijā 13.-18.gs.
Nozīmīgākās rakstīto avotu ziņas par dzelzs būvkalumiem Livonijas pilīs no 16.gs. beigām līdz 18.gs. sākumam

TURAIDAS PILS KALĒJI UN DZELZS BŪVKALUMI
Dažas liecības par Turaidas pils smēdi un kalējiem
Turaidas pils būvizpētes materiālos dokumentētie dzelzs būvkalumi
Turaidas pils arheoloģiskajos izrakumos iegūtie dzelzs būvkalumi
Celtņu enkuri un masīvie stieņi
Viras
Viru kāši
Logu apkalumi
Vārtu un durvju aizdares apkalumi
Slēdzenes un atslēgas
Skavas un dzinteles
Naglas, kniedes un iedzītņi

Turaidas pils dzelzs būvkalumu datēšanas prinicipi

Nobeigums

TURAIDAS PILS 13.-18.GADSIMTA DZELZS BŪVKALUMU KATALOGS

Speciālo terminu vārdnīca

Avoti un literatūra