Teksta autorsĪpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts. Grāmatā izmantoti attēli no Turaidas muzejrezervāta krājuma, Alberta Linarta, Daiņa Bruģa u.c. autoru fotogrāfijas, kā arī materiāli no Turaidas muzejrezervāta zinātniskā arhīva un LU Akadēmiskās bibliotēkas.
Cena 7.00 eiro. Grāmatu var iegādāties klātienē muzejrezervāta Apmeklētāju centrā vai ar sūtījumu (Omniva) - tādā gadījumā lūgums rakstīt pieprasījumu uz e-pastu: turaida.muzejs@apollo.lv

Ceļvedis sniedz priekšstatu par Turaidas vēsturisko centru un tajā esošajām ēkām – pieminekļiem. Grāmatā apkopota izsmeļoša informācija par Turaidas muzejrezervāta 38 ekspozīcijām, kas šobrīd izvietotas gan telpās, gan brīvdabā.

Ceļvedis ir  strukturēts, veidojot piecus vēstījumus:
– Tautasdziesmu parks – Dainu kalns un Dziesmu dārzs,
– Gaujas lībieši Latvijas kutlūrvēsturē,
– Turaidas mūra pils,
– Turaidas Baznīckalns un baznīca,
– Turaidas muiža,
tādējādi secīgi iepazīstinot ar Turaidas vēsturiskā centra notikumiem tūkstoš gadu garumā.

Grāmata papildināta ar bagātīgu fotoattēlu materiālu un ir veiksmīgi izmantojama gan kā ceļvedis, iepazīstot Turaidas muzejrezervāta piedāvājumu, gan arī kā informatīvs materiāls par Turaidas vēsturiskā centra veidošanos un attīstību un daudzveidīgajām mūsdienu iespējām, veidojot vēstures stāstus.

Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne ceļveža ievadā raksta: “Turaidas vēsturiskajā centrā ietilpst gandrīz visi Latvijas kultūrvēsturisko centru elementi: pilskalns ar koka pils pamatiem, viduslaiku mūra pils, baznīca, kapsēta, muižas ēkas, kolhoza centrs, visapkārt – parks, dīķu sistēma, apstādījumi, ceļi, celiņi, takas un to visu vieno kultūrvēsturiskā ainava. Latvijā ir daudz kutlūrvēsturisko centru gan pilsētās, gan laukos – īpaši bijušo muižu apbūve. Turaidas vēsturiskajam centram ir papildu pievilcība, jo tas atrodas Gaujas senielejas krastā un ietilpst Gaujas nacionālā parka teritorijā. (…)

Muzejrezervāta ekspozīcijās parādītā notikumu bagātība un to dramatisms ir risinājies vienā noteiktā tepā, ko sauc par Turaidas vēsturisko centru. Muzejrezervāta darbinieku veidotās ekspozīcijas stāsta, ka dzīve – tās ir nepārtrauktas pārmaiņas un izmaiņas, kas notikušas laikā – tūkstoš gados, sākot ar 11. gadsimtu līdz mūsdienām, un sabiedrības interesēs saglabātais un uzturētais Turaidas vēsturiskais centrs ar tam raksturīgo dabas, kultūrvēsturisko vidi, pieminekļiem, materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu ir tam apliecinājums. Apzinoties, ka dabas un kultūras mantojums ir pasaules mēroga vērtība visā tā dažādībā, muzejrezervāts, saglabājot mūsu tautas interesanto un daudzveidīgo mantojumu, kolektīvo pieredzi, cenšas bagātināt pasaules pieredzi un zināšanas.”