Turaidas muzejrezervāts izdevis katalogu “Turaidas pils 13.–18. gs. koka un metāla trauki un galda piederumi”, kuru sastādījusi Ieva Ose. 160 lappušu biezais un bagāti ilustrētais darbs, kura teksts ir paralēli latviešu un angļu valodā, redakcionāli sagatavots apgādā „Zinātne”. Izdevumā apkopotas ziņas par Turaidas pilsdrupu 1976.–2000. gada arheoloģiskajos izrakumos prof. Jāņa Graudoņa vadībā atrastām vairāk nekā 120 senlietām. Tā ir neliela daļa no tiem priekšmetiem, kas gadsimtu gaitā ir lietoti mūra pils kungu un kalpotāju vajadzībām – gan dažādu pārtikas produktu pārvadāšanai un uzglabāšanai, gan maltīšu gatavošanai, gan ēšanai pie ēdamgalda.

Grāmatas cena  7.00 eiro . Grāmatu var iegādāties klātienē muzejrezervāta Apmeklētāju centrā vai ar sūtījumu (Omniva) - tādā gadījumā lūgums rakstīt pieprasījumu uz e-pastu: turaida.muzejs@apollo.lv

Katalogs sastāv no divām daļām. Pirmajā ievietots apraksts, kurā aplūkoti  viduslaiku un agro jauno laiku koka un metāla trauku veidi, to izgatavošanas process un datējums.  Apskatītas mucas un mazie galdiņu trauki, grebtie un virpotie vienkoči, no krāsainā metāla izlieti grāpji un no skārda izkalti katli, kā arī karotes un naži.  Par atsevišķiem priekšmetiem daži interesanti fakti atrasti rakstītajos avotos – zemes kungu vēstulēs vai piļu inventāros, kā arī Rīgas kokapstrādes meistaru un metālkalēju amata noteikumos. Tomēr galveno informāciju dod arheoloģiskie atradumi.

Darba otrā daļa ir katalogs, kurā iekļauti Turaidas pilsdrupās atrasta 121 priekšmeta attēli, īsi apraksti un datējums. Tā ir veselo atradumu un lielāko fragmentu izlase, kas parāda  atšķirīgu formu darinājumu izskatu. Sevišķa daudzveidība raksturīga nažiem, jo tos pārstāv liels atradumu skaits. Tas liecina par šo rīku izmantošanu – ne tikai ēšanas laikā pie galda, bet arī dažādām ikdienas vajadzībām un mājamatniecībā. Jāuzsver, ka šajā katalogā ietverto priekšmetu skaitliskais sadalījums – maz koka un daudz metāla priekšmetu – neatbilst Turaidas pils saimniecībā daudzu gadsimtu gaitā lietoto trauku daudzveidībai. Kādreiz mājsaimniecībā pārsvarā izmantoja koka traukus, bet tie zemē saglabājas tikai retos gadījumos.

Jaunais katalogs turpina Turaidas muzejrezervāta krājumā glabāto arheoloģisko senlietu publikāciju sēriju. 2012. gadā iznāca pirmais katalogs “Krimuldas Raganas depozīts: Gaujas lībiešu sudraba rotas un monētas, 10.–13. gadsimts”. Nepilnu desmit gadu laikā sērija papildināta ar septiņiem izdevumiem. Iepriekš publicēto Turaidas muzejrezervāta katalogu saraksts pievienots jaunā izdevuma noslēgumā. 

Ieva Ose
Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste