Turaidas muzejrezervāts izdevis rakstu krājumu „Turaidas Baznīckalna kapsēta: izpēte, senlietu un monētu katalogs”, kuru sastādīja Ligita Beitiņa. Izdevums tapis sadarbībā ar arheologiem Vitoldu Muižnieku, Egilu Jemeļjanovu, seno apģērbu pētnieci Iritu Žeieri, bioarheologu Gunti Gerhardu, numismāti Tatjanu Bergu un dendrohronologu Māri Zundi. Grāmata iespiešanai sagatavota dizaina aģentūrā “DUE” mākslinieciskās redaktores Intas Bērentes-Strengas vadībā. Mākslinieks Gatis Buravcovs.

“Skumjais, bet skaistais stāsts par 17. gadsimta sākumā dzīvojušās Turaidas meitenes, sauktas par Turaidas Rozi, mīlestību, uzticību un nāvi ir viena no pazīstamākajām un dzīvotspējīgajām leģendām Latvijā. Tomēr nelielais uzkalniņš pie Turaidas baznīcas ir kas vairāk nekā vienas leģendāras meitenes kapavieta. Laikā no 13. gadsimta līdz 18. gadsimta otrajai pusei šeit bija iekārtota Turaidas Baznīckalna kapsēta, kurā apbedīti mirušie Turaidas pils un tuvākās apkārtnes iedzīvotāji. Tā kā Turaida ir viens no pirmajiem kristietības centriem Latvijā, arī šī kapsēta ir viena no senākajām kristīgajām kapsētām Latvijā”. Tā grāmatas ievadā par Turaidas Baznīckalna kapsētu raksta izdevuma zinātniskais redaktors Guntis Zemītis.

Turaidas Baznīckana kapsēta ierobežotā teritorijā arheoloģiski pētīta 1968.–1972. gadā un 2017.–2022. gadā. Arheoloģiskie izrakumi saistīti ar baznīcas restaurācijas darbiem un mēģinājumiem noskaidrot kapsētas robežas un senā žoga vietu. Kā raksta arheologs Egils Jemeļjanovs, koka žogs ap Baznīckalna kapsētu minēts vairākos baznīcas revīziju protokolos un kā stāvkoku nožogojums attēlots 17. gadsimta otrās puses zviedru plānā – zīmējumā.

Rakstu krājumā apkopota līdz šim zināmā informācija par Turaidas Baznīckalna kapsētas vēsturi, kā arī sniedz ieskatu par Turaidas Baznīckalna kapsētas nozīmību citu Vidzemes senkapu kontekstā. Attēli līdztekus tekstam veido stāstu par arheoloģisko izrakumu norisi, atsegtajiem apbedījumiem un iegūtajiem atradumiem, kas glabājas Turaidas muzejrezervāta krājumā. Darba otra daļa ir katalogs, kurā apskatīti 175 atradumi – rotas, sadzīves priekšmeti, monētas, ieroči, zirglietas, šķirstu dēļu paliekas, trauku un tekstiliju fragmenti, kā arī citas senlietas. Informācija paredzēta ne tikai šauram speciālistu lokam, bet arī ikvienam, kas vēlas tuvāk izzināt Vidzemes viduslaiku un jauno laiku vēsturi. Grāmatas pilns teksts tulkots arī angļu valodā, un tas dos iespēju ar šo materiālu iepazīties Baltijas reģiona senākās vēstures pētniekiem un interesentiem arī ārvalstīs.

Grāmatu „Turaidas Baznīckalna kapsēta: izpēte, senlietu un monētu katalogs”, 2022. 191 lpp. ISBN 978-9934-8524-8-0 iespējams iegādāties Turaidas muzejrezervāta Apmeklētāju centrā, kā arī attālināti, rakstot pasūtījuma vēstuli uz e-pastu: pasts@turaida-muzejs.lv vai zvanot pa tālr. 67971402, samaksājot ar pārskaitījumu un saņemot to pa pastu vai Omniva. Grāmatas cena 10.00 euro.