Datorprogrammas “Latvijas valsts pirmie gadi ”tēmas:

Latvijas valsts pārvalde un simboli
Latvijas valsts pārvalde
Latvijas valsts karogs
Latvijas valsts ģerbonis
Latvijas valsts himna
Latvijas valsts starptautiskā atzīšana un robežas
Latvijas pilsonība un Latvijas pilsoņu pases
Latvijas valsts nauda

AGRĀRĀ REFORMA
Latvijas lauksaimniecības stāvoklis pēc Neatkarības kara
Zemes īpašuma attiecības Latvijā līdz Agrārajai reformai
Agrārās reformas būtība un vērtējums
Latvijas Agrārās reformas realizācijas gaita
Lauksaimniecības biedrībām piešķirtie Vidzemes muižu centri

Digitālā programma sagatavota ekspozīcijai "Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis."