1673.gadā izdotais garīgais konvolūts “Lettisches VADEMECUM oder Handbuch” (SM 9619) ir unikāls, jo Turaidas  muzejrezervāta krājumā  esošā grāmata ir pilnā iesējumā un ir saglabājušās visas tās daļas – septiņas atsevišķas grāmatas.Šī grāmata ir pirmā pēc Georga Manceļa (vācu tautības latviešu literāts, valodnieks, luterāņu teologs un mācītājs, pedagogs, 1593–1654)  nāves iznākusī rokasgrāmata. Georgs Mancelis savas dzīves laikā pievērsies latviešu rakstu valodai, bijis pirmās iespiestās latviešu valodas vārdnīcas “Lettus”(1638) autors. Izdevis vairākas sprediķu grāmatas un luterāņu rokasgrāmatas latviešu valodā.

  1. daļa – Vade Mecum oder Lettisches Hand-buch… (1673. gads)
  2. daļa – Die traurige Historia der erbärmlichen Zerstöung der Stadt Jerusalem … (1671. gads) 148. lapa
  3. daļa – Lettische Geistliche Lieder und Psalmen… (1671. gads) 157. lapa
  4. daļa – Der kleine Catchismus… (1671. gads) 362. lapa
  5. daļa – Die Sprüche Salomonis… (1672. gads) 403. lapa
  6. daļa – Das Hauß-Zucht- und Lehr-Buch Jesu Syrachs…(1671. gads) 444. lapa
  7. daļa – Lattweescho Pataro-Ghramata…(1672. gads) 509. lapa

Izdevuma apraksts pieejams katalogā “Bībeles, dziesmu un sprediķu grāmatas Turaidas muzejrezervāta krājumā” (17. lpp.) - https://e.turaida-muzejs.lv/book/bibeles-dziesmu-un-sprediku-gramatas-turaidas-muzejrezervata-krajuma/read