Digitālā programma sastāv no divām galvenajām daļām: “Labs ēdiens” un “Iztika.” Pirmā daļa veltīta viduslaiku Livonijas hierarhiskās sabiedrības paradumiem – dzīrēm, galda kultūrai, grezniem traukiem un viduslaiku trauku atradumiem Turaidas pilī arheoloģisko izrakumu laikā. Viduslaiku ēdienkarte bija gan ļoti tradicionāla, gan arī mainīga – pieauga izsmalcinātība, sevišķi garšvielu un saldumu nozīme bagātāko svētku un ikdienas galdā, kas atklāts sadaļā “Pipari un piparkūkas”.  Otrajā daļā, stāstot par iztiku, pievērsta uzmanība viduslaiku vienkāršo cilvēku ikdienas maltītei, kā arī ikdienas koka un keramikas trauku atradumiem Turaidā. Te atklāta arī tēma par viduslaikiem raksturīgo gavēni un askēzi, kā arī visai biežu Livonijas iedzīvotāju ikdienas pavadoni –  badu.

Programmā izmantots plašs materiālu klāsts – rakstītie avoti par ēšanas paradumiem Livonijā Eiropas vēstures un pētījumu kontekstā, attēli no viduslaiku manuskriptiem, kā arī Turaidas pils arheoloģiskajos izrakumos iegūtās ziņas – senlietas, to zinātniskā izpēte un trauku rekonstrukcijas no Ievas Oses katalogiem par Turaidas mūra pils galda keramiku, metāla un koka traukiem un galda piederumiem. Tēmu kopumā raksturo 187 attēli. Digitālās programmas satura autore ir Vija Stikāne, vizuālo tēlu veidoja mākslinieks Ģirts Boronovskis (SIA Decorus), bet par programmēšanas darbiem rūpējās SIA Varied Group.

Digitālā programma papildina ekspozīciju “Turaida Rīgas arhibīskapijas sastāvā 13.–16. gadsimtā” pils rietumu korpusā.