Digitālās programmas “Trīs ceļi” struktūra:
Ievads
Hronoloģija

 CEĻŠ UZ NEATKARĪGU VALSTI
 PADOMJU VARA LATVIJĀ
 BALTIJAS VALSTS VASAĻATKARĪBĀ NO VĀCIJAS

Digitālā programma sagatavota ekspozīcijai "Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis."