Digitālās programmas “Atmoda. Nacionālie simboli” tēmas:

Ceļš uz atmodu
1820-1850 Izglītoto zemnieku dzimtu veidošanās pēc dzimtbūšanas atcelšanas Vidzemē
1843-1873 Tautai kopīgu tradīciju veidošanās – latviešu biedrības, kora dziedāšana, pirmie kori Turaidas apkārtnē, teātra spēlēšana
1855 Jaunlatvieši un atmoda
1856 Jaunlatvieši un latviešu valoda
1862 Jaunlatvieši Krievijā
Atmodas simboli
Karogs
Himna
UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautie Latvijas atmodas simboli – dziesmu svētki, latviešu tautasdziesmas un Dainu skapis
 

Digitālā programma sagatavota ekspozīcijai "Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis."