Digitālajā programmā “Turaidas muzejrezervāta hronika” ir apkopota informācija, dokumenti un attēli par notikumiem un norisēm muzejrezervāta darbībā no 1989. gada.

Digitālā programma sagatavota ekspozīcijai "Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā"