“Vidzemes 1624./1625. gada arklu revīzija. Turaidas, Krimuldas un Siguldas pilsnovadi.” Rīga: izdevniecība Zinātne, 2019. –359. lpp. Arklu revīzijas tulkojuma un rādītāju zinātniskais redaktors Dr.hist. Muntis Auns.  ISBN 978-9934-549-76-2.

Cena 15.00 eiro. Grāmatu var iegādāties klātienē muzejrezervāta Apmeklētāju centrā vai ar sūtījumu (Omniva) - tādā gadījumā lūgums rakstīt pieprasījumu uz e-pastu: turaida.muzejs@apollo.lv

Grāmatā publicēts fragments no 1624./1625. gada arklu revīzijas oriģināla (vācu) valodā ar tulkojumu latviešu valodā, ko publikācijai sagatavojis, transkribējis, tulkojis, zinātniski komentējis LU profesors, Dr.hist. Gvido Straube.

Sējumā iekļauts Dr.hist. Munta Auna sagatavots apjomīgs pētījums par Turaidas un Krimuldas pilsnovadu vēsturisko ģeogrāfiju 13. – 18. gadsimtā.

1624./1625. gada arklu revīzija glabājas Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā un līdz šim nav bijusi publicēta. Jau 1977.  – 1978. gadā muzeja vajadzībām revīzijas izrakstīja un tulkoja arhīvists Aleksandrs Jansons, bet šajā izdevumā Gvido Straube sniedz precizētu revīzijas lasījumu. Zinātnisko komentāru daļā ir iekļauts pārskats arī par Turaidas, Krimuldas, Siguldas pilsnovadu situāciju 1630. gadā, balstoties uz attiecīgā gada arklu revīziju Latvijas Valsts vēstures arhīva fondos.

SATURS

Priekšvārds. Vija Stikāne

1624./1625. gada arklu revīzija Turaidas, Krimuldas un Siguldas pilsnovadosGvido Straube

Ievads
1624./1625. gada arklu revīzija Turaidas, Krimuldas un Turaidas pilsnovados
Turaidas pilsnovads
Krimuldas pilsnovads
Siguldas pilsnovads
1630. gada arklu revīzija Turaidas, Krimuldas un Turaidas pilsnovados
Baznīcas Turaidas, Krimuldas un Siguldas pilsnovados
Siguldas pilsnovads
Krimuldas pilsnovads
Turaidas pilsnovads

Hakenrevizion. 1624 – 1625 / Arklu revīzija. 1624 – 1625

Publicēšanai sagatavojis, tulkojis no vācu valodas un zinātniski komentējis Gvido Straube
Das Hauss Treiden / Turaidas pils un pilsnovads
Das Hauss Kremon / Krimuldas pilsnovads
Das Hauss Segewoldt / Siguldas pilsnovads

Turaidas un Krimuldas pilsnovada 13. – 18. gadsimta vēsturiskā ģeogrāfija. Muntis Auns

Ievads
Avoti un literatūra
Metodika
Livonijas laikmets
TURAIDAS PILSNOVADS
KRIMULDAS PILSNOVADS
Kopskats

Attēlu saraksts
Personu rādītājs
Vietvārdu rādītājs

Livonia Land Revision of 1624/1625: Turaida, Krimulda and Sigulda Castle Districts. Summary
Figure captions